Març 2012

1/3/12

We are going to start off in English, because I am English and it is me out there braving the elements everyday, so I feel I am bang to rights.

We will of course follow-up in Catalan because we live here, but with the help of my daughter who was born and brought up here! At 9 years old she is rather more fluent than I am, mind you a 9 month old baby would be more fluent. Mark my husband will follow up in Castellano – he is bi that way! We are mutli-cultural here at Colltor.

Començarem en anglès, perquè jo sóc anglesa i com que sóc la que s’enfronta allà a fora contra els elements cada dia (treballant la terra), faig valdre els meus drets.

Després, per descomptat, continuarem en català, perquè vivim a Catalunya, amb l’ajuda de la meva filla, que va néixer i s’està criant aquí! Als 9 anys d’edat és bastant més fluida que jo, de fet, un nadó de 9 mesos seria més fluid que jo, sense cap dubte. I en Mark, el meu home, ho traduirà al castellà – ell és “bi” en aquest aspecte. Som multiculturals a Colltor ja ho veieu!

2/3/12

Spring is a springing or so it should be, the weather is very up and down at the moment – but more on that to follow. In the vineyard it is full-on, turbo-charged pruning. Vines, almond trees, olives(soon) but most of all my fingers.

La primavera és un salt o així hauria de ser. El clima va molt cap amunt i cap avall en aquests moments -i el que queda per arribar!!!!. A les vinyes ha arribat plenament (de forma completa i turbocargada) l’època de la poda: els ceps, els ametllers, aviat les oliveres… i sobretot, sobretot,  els meus dits!!!!

10/3/12

The weather is being very difficult. Freezing cold in the morning one minute and warm as toast by mid-day, freezing cold all day the next day, boiling the following day and add a bit of howling wind now and again.

It is also dry dry dry, we have only had a small snowfall by way of precipitation since Christmas. This is playing havoc with my hands. Sandpaper skin, split thumbs, no nails, cuts, scratches and general horror. The only hand-modelling job open to me would be in the over 80′s category!

El clima està sent molt complicat. Pot fer molt de fred el matí i en un minut passem a un migdia tan càlid com les torrades acabades de fer, tornem a un fred gelat durant el dia següent i estem bullint la propera albada i encara hi podem afegir una mica de vent ululant de tant en tant.

A més, està tot molt sec, sec, sec. La única precipitació desde Nadal ha sigut una petita nevadeta. I això està fent estralls amb les meves mans. La meva pell sembla paper de vidre, amb els pulgars partits, sense ungles, amb talls, rascades i altres elements terrorífics en general. La única via per la que em podria presentar a un treball de model de mans seria en la categoria de més de 80 anys!

19/3/2012

I really do believe that this pruning lark is damned dangerous. Apart from the constant threat of multiple digit amputation, there is also the ever present hazard of being mugged by the little devils. As you grapple with the vines and attempt to disentagle the mothers they often have an alarming habit of springing back and thwaking you about the face and body. Hence my cuts, scratches, bruises, lumps bumps and even the odd black eye. 

Realment crec que aquest tinglado de la  poda és maleïdament perillós. A més de la constant amenaça de l’amputació de diversos dits, també hi ha el perill sempre present de ser assaltat per petits dimonis. A mesura que aprens a lluitar amb les vinyes i tractes de desenganxar les branques mare, descobreixes que sovint tenen la preocupant costum de tornar enrere i colpejar-te a la cara o al cos. D’aquñi ve que estigui plena de talls, rascades, blaus, cops i  fins i tot aquest curiós ull negre. Em preocupa que la gent pugui arribar  a tenir una idea  equivocada sobre en Mark.

Sort que plou, perquè els meus pensaments de poda començaven a ser deliris ;)

22/3/12

John Wyndham must have been a vine grower at some point in his incarnation. There is no question in my mind that he based “The Day of the Triffids” on vines. Some of those mothers are out to get me. I get a real thump in my right eye today and it hasn’t stopped streaming.

Disentangling the ‘Triffids’ is no job for the faint hearted as I mentioned earlier. It not just their agression, some of them are huge! They stretch for meters, winding through other vines on either side. They are also thick – giant anacondas spring to mind. I half imagine seeing a large rodent or small child in the grip of one of these rapacious devils.

John Wyndam ha d’haver sigut viticultor en alguna de les seves reencarnacions. Estic completament conveçuda que va basar-se en el món del vi quan va escriure “El dia dels trífids“. Alguna d’aquelles branques mare de què us parlava van a per mi. Porto un gran cop en el meu ull dret avui i no para d’escampar-se.

Com ja he mencionat, doncs, desenredar els “trífids” no és feina pels dèbils de cor. I no només per les seves agressions, alguns d’ells són enormes! S’estenen per metres, serpentejanta a través d’altres vinyes en tots els costats. També són gruixuts – anacondes gegants de la primavera, em ve a la ment mentre podo. Jo gairebé m’imagino que veig un gran rosegador o un nen petit a les urpes d’aquests dimonis rapinyaires.

25/3/12

I have to be honest here; pruning is really rather tedious. I have been at it solidly since we got back from England after Christmas. OK, I have eaten, slept and cleaned the house a bit, but always there are more Triffids to tackle. I am half way through the last field, but it is the biggest and it never seems to end. To prune 15,000 vines on my own is no mean feat!!

Per ser honesta, he de dir que la poda és una feina enfadosa. Jo he estat centrada en ella desde que vam tornar d’Anglaterra després de Nadal. Ok, he menjat, he dormit i fins i tot he netejat una mica la casa, però sempre hi ha més trífids contra els que batallar. Estic a mig camí de l’últim camp per podar, però també és el més gran de tots i sembla que no s’acabi mai. I és que podar 15.000 ceps jo soleta no és poca cosa!!!!!

28/3/12

The rain finally arrived last week, a whole two days of it. And it wasn’t the Shakespeare ‘gentle’ type stuff either. This was heavy duty get soaked in seconds type stufff, so there is not question of donning the rain slicker and doing some gentle ‘pruning in the rain’. No way. Apart from drowning, there is the problem of the soil that adheres to your boots. It is not easy trying to walk with 25kilos of rich red mud stuck to each boot. Then of course it is freezing so the mud turns to ice along with hands, feet, nose, ears etc

Finalment la setmana passada va arribar la pluja, 2 dies sencers! I no era pas la pluja gentil de Shakespeare, no. Aquesta era una d’aquelles pluges pesades que et deixa xopa en pocs segons, o sigui que és qüestió de posar-se l’impermeable i et trobes gentilment “podant sota la pluja” . Impossible! Apart de quedar xop, hi ha el problema de la terra que s’adhereix a les botes. No és fàcil intentar caminar amb 25 kilos de fang vermell enganxat a cada bota. I després, evidentment, amb el fred quedes congelat i el fang es transforma en gel i s’escampa per les mans, peus, nas, orelles…

30/3/2012

The sun has now returned and things are getting quite warm by midday. This is nice since I can now wear shorts and t-shirts. But, it also means suncream, addressing the winter, white hairy legs and the eteral problem with hats. They fall off, get tangled in the vines, leave the back of your neck exposed, or if you turn them round you look like a loser from some boy band and if you don’t wear them you look like a loser Brit on the Costa del Crimen – bright red and blotched. Ah, the weather!

El sol ha tornat i s’està posant la cosa calenta al migdia. Això és agradable i ara ja puc anar amb pantalons curts i samarreta. Però, això també significa “protector solar”, ja que surto de l’hivern amb les cames blanques i peludes, i també vol dir que tornem a l’etern problema dels barrets o gorres: cauen, s’enreden a les vinyes, deixen exposat teu coll al sol, o si els gires, sembles el perdedor d’alguna banda de nois adolescents. I, si no els utilitzes, sembles un britànic perdedor a la Costa del Crim – roent i amb taques!!Ah, el temps!!
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

 
%d bloggers like this: